Video

nhà máy Kingsign

Nhà máy Kingsign quá trình đường hầm hồ cá acrylic

Công viên đại dương Kingsign Dự án acrylic môi trường sống của cá mập


bể bơi kingsign

Đường nối liên kết hóa học khối acrylic đúc Kingsign

Cửa sổ hồ bơi acrylic tùy chỉnh Kingsign- hình chữ L


Thủy cung công cộng Kingsign

Đường hầm thủy sinh acrylic Kingsign

Kingsign tất cả các mặt hồ bơi acrylic plexiglass