Video

Nhà máy Kingsign

Quy trình hầm hồ cá acrylic nhà máy Kingsign

Công viên đại dương Kingsign Dự án môi trường sống cá mập


Bể bơi Kingsign

Bể bơi Kingsign Sky

Cửa sổ hồ bơi cong dài 30m Kingsign


Thủy cung công cộng Kingsign

Đường hầm hồ cá acrylic Kingsign

Cửa sổ acrylic hồ cá Kingsign