nhà > Trường hợp dự án > Bể nuôi cá

Hầm thủy cung.

2021-08-03


Tên thủy cung: Aquariumtunnel.

Thời gian Aquairum: 2019/10/9

Quốc gia: Brazil

Giới thiệu: Đường hầm acrylic dưới lòng đại dương.