Cửa sổ hồ bơi ngoài trời.

2021-08-04


Tên trường hợp dự án:Cửa sổ hồ bơi ngoài trời.

Thời gian trường hợp dự án: 2019/9/26

Quốc gia: Nam Phi

Giới thiệu: Kích thước bảng cửa sổ acrylic là 6000 * 1950mm, độ dày 160mm.