Hồ bơi cong acrylic và dự án ốp tường spa.

2021-08-04


Tên trường hợp dự án: Hồ bơi cong acrylic và dự án ốp tường spa.

Thời gian thực hiện dự án: 2021/2/10

Quốc gia: Hoa Kỳ

Giới thiệu: Cửa sổ hồ bơi cong dài và tấm tường SPA cộng với tấm sàn Skywalk.